ליקוריץ המקורי - סוכרתי 20 שנה - העדות של אברם חלצי
{{formatTimeToStr(abloopValue[0]*getVideoObj().duration/100)}}
{{formatTimeToStr(abloopValue[1]*getVideoObj().duration/100)}}
Click For Audio