עדנה לוי ממליצה על שימוש בליקוריץ המקורי
{{formatTimeToStr(abloopValue[0]*getVideoObj().duration/100)}}
{{formatTimeToStr(abloopValue[1]*getVideoObj().duration/100)}}
Click For Audio